Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwsberichten

Rode Lippen en Onkruid

'Rode Lippen en Onkruid' is het vervolg op 'De Straffelozen' maar kan afzonderlijk gelezen worden. 

Voetbal

Nu het meeste voetbalvee verkocht is, hopen de makelaars dat hun aanwinsten, na een jaar in de wei, flink zullen aandikken, om het volgende jaar weer winst op te leveren.

Winteruur

De discussie over het winter- of zomeruur neemt weer toe. Eigenlijk is wat wij winteruur heten een verkeerde naam, want we staan niet één uur voor maar wel twee. Het winteruur is al een correctie. Het zomeruur stoort dus duidelijk ons bioritme wat niet aan te raden is, maar zommeruur klinkt beter dan winteruur.  In Rusland is men na drie jaar 'zomeruur' weer op het andere overgestapt. In de winter wordt het dan niet meer licht voor 9.45u.

China

Hopelijk hebben op 11/10/2018 veel mensen de documentaire over de Chinese president Xi Jinping op Canvas bekeken. Ofwel neem de kans waar om het met uitstel nog te doen. Het is ontstellend hoe de Chinezen ons met mondjesmaat door overnames aan zich binden. Daarna gaan ze eisen stellen. Het is een verborgen manier van kolonisatie.

Files

Vorig jaar kwamen er 76.000 kleine bestelwagens in België bij. Zo ongeveer een 170 tal per gemeente: groot of klein. Mochten we wat minder aan onze gemakzucht toegeven om ieder pakje aan de deur te laten afleveren, zou er heel wat minder verkeer zijn. Misschien kan een specialist eens uitrekenen of die 6% verkeerstoename daarmee verbonden is. Bovendien zijn dit allemaal geen benzinewagens. Dat online bestellen heeft dus door het fijne stof ook grote nadelen voor onze gezondheid.

Private woonzorgcentra

Op 11 oktober 2017 zond VRT Eén in Pano een schokkende reportage uit over  schrijnende wantoestanden in sommige woonzorgcentra. Door te weinig personeel missen deze bejaarden elementaire zorg. Als de onderzoekers verder naar de aandeelhouders van deze centra zochten, kwamen ze uit bij brouwer Inbev en baggeraar De Nul. Zowat de rijkste bedrijven van het land die nauwelijks belasting betalen. Om nog meer winst te maken zuigen deze bedrijven woonzorgcentra leeg op de kap van weerloze bejaarden.

Hoe brengt men thrillerschrijvers om het leven

Op bladzijde 94 van Paul Jacobs nieuwste boek 'de moordenaarsclub' staat het volgende:

Documentaire van Canvas over Gladio op 9/5/2017

Deze documentaire bevestigt wat ik in mijn boek 'De Straffelozen' schreef, namelijk dat de Duitse generaal Gehlen veel oorlogsmisdadigers heeft witgewassen, toen hij na de tweede wereldoorlog hoofd van de Duitse geheime dienst werd.  Ze konden in het buitenland een luxeleventje leiden omdat hij hen als 'informant' uit een duister budget kon betalen.

Trump is geen democratisch president

De beweringen van sommige, ondermeer staatssecretaris Francken alsof Trump democratisch zou gekozen zijn, is een misvatting. Trump is een procedurepresident die door allerlei regels president geworden is. Hij haalde 3.000.000 stemmen minder dan Hylary Clinton. Daardoor heeft hij ook geen democratisch draagvlak en boet hij aan wettelijkheid in.  

Onze atoomcentrales

In een artikel in de 'Zondag'van 20/11 meldt men dat het Fanc, een federale dienst dat onze atoomveiligheid moet verzekeren, verontrust is door de schaamteloze houding van Elektrabel. Dit bedrijf zou weinig efficiënt reageren om de veiligheid van de kerncentrales te verzekeren. Onlangs vernam ik van een controleur van kerncentrales dat eigenlijk alle kerncentrales in België zouden moeten sluiten. Dat het Fanc zich zorgen maakt schijnt de regering niet te verontrusten evenmin als de partijleiders van de meerderheid. Hoe onverantwoord gedragen die mensen zich. Zullen ze ook verbaasd zijn als een deel mensen hen niet meer ernstig neemt en zich bedrogen voelen? Hun paternalisme van:'wij weten het wel' dateert van 70 jaar geleden toen de mensen haast onmondig waren. Nu kan iedereen zich informeren. Ze doen op kleine schaal wat Europa op grote schaal doet: boven de hoofden van de mensen beslissen.